Gezinscoach

Wat doet een gezinscoach?

De gezinscoach helpt bij alles wat nodig is om een gezin weer op de rails te krijgen. Hij praat met ouders en kinderen, werkt met hen samen, helpt bij praktische zaken, bezoekt samen met de ouders instanties en ondersteunt waar dat nodig is. Het belangrijkste in het werk van de gezinscoach is ervoor te zorgen dat de ouder(s) weer verantwoordelijkheid leren nemen voor alle verschillende gezinstaken.

In deze gezinnen kunnen problemen zijn op het gebied van:

  • opvoeding van de kinderen
  • relaties 
  • geld of schulden
  • wonen
  • overlast in de buurt
  • werk of onderwijs
  • gezondheid
  • veiligheid

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

 Mocht je als gezin vast lopen of je kind in de thuis situatie is er ambulante begeleiding.

er word een vaste begeleider gekoppeld aan een gezin en zal helpen in de begeleidingsvraag die er ligt. Door dat er een vast gezicht is in het gezin als begeleider kan er gewerkt worden aan een vertrouwensband. Er zal worden gewerkt aan doelen en er kunnen nieuwe doelen opgesteld worden. Zo word er resultaatgericht gewerkt.

De afspraken worden in afstemming met de ouders en begeleider gemaakt. Bij het begeleiden zal gekeken worden of de begeleiding thuis plaatst vind of op een externe locatie.