Steeds vaker lijken jongeren in de knoei te komen. Ze weten niet hoe ze hun leven moet inrichten, hangen achter de televisie en computer en krijgen zichzelf niet actief. Dat is geen pure luiheid; veel jongeren willen wel anders, maar weten niet hoe. Ze hebben nergens zin in, zien nergens de lol van in en zien op tegen het maken van keuzes. Het gevolg daarvan is vaak dat die pubers school verlaten, geen startkwalificatie halen en daardoor ook moeilijker aan werk komen. In dergelijke gevallen kan een jongerencoach een oplossing zijn. Een jongerencoach die helpt, die stimuleert en activeert.

Voor wie?

Een jongerencoach biedt hulp aan voor uiteenlopende problemen. Het gaat niet zozeer om psychotherapie, maar om een steuntje in de rug bij het dagelijkse leven. Hulpvragen van jongeren kunnen liggen op het gebied van regelmaat in het leven, planning van schoolwerk, het maken van keuzes, het vinden van geschikt werk of het sociale leven. Een jongerencoach kan jongeren helpen het leven weer op de rails te zetten, sociale contacten op te bouwen in een veilige omgeving, werk te vinden dat bij ze past en de schoolprestaties te verbeteren. Zodat de schooluitval minder wordt en steeds meer scholieren met diploma de school verlaten.

Wat doet de jongerencoach?

Jongerencoaches bieden vooral een luisterend oor of stimuleren de jongere om stappen te ondernemen. Ze helpen door middel van praten om de gedachten op een rijtje te krijgen, zo helpen ze jongeren zichzelf te begrijpen. Een jongerencoach kan bovendien helpen bij het krijgen van ritme en structuur in het leven, door afspraken te maken en die ook te controleren, deadlines te stellen en vooral te stimuleren.

Jongerencoaching blijkt het beste te werken bij langdurig contact tussen coach en jongere. Projecten die vooral op eenmalige contacten gericht zijn of alleen een korte periode lopen, zorgen niet voor een vermindering van schooluitval. Ook bleek het belangrijk te zijn om de voortgang bij te houden, bijvoorbeeld in weekoverzichten. Dat stimuleert de jongeren om door te zetten. Daarnaast is het belangrijk om de coaches goed te blijven trainen. Ook het inzetten van lokale organisaties kan een succesfactor betekenen.

Een jongerencoach kan ook een rol spelen in het helpen van andere jongeren. Zo kunnen er soms in samenwerkingsprojecten worden opgezet, bijvoorbeeld in een buurtcentrum, waar ook andere jongeren van profiteren. Gezamenlijke projecten kunnen jongeren enorm stimuleren, hen uit hun isolatie halen en hen helpen elkaar te accepteren en te motiveren.